همه‌ی نوشته‌های sisteric

درباره‌ی sisteric

I Was Tree, But Not Free

صبحا خودمو توی لایه‌های حریر و ابریشم می‌پیچم و تا گردن تو دریای سلامت و مراقبت فرو می‌رم ،بعد شب‌ها با دشنه شکممو پاره می‌کنم و روده‌هامو می‌ریزم کف اتاق و حدقه‌های خالی از چشمم رو به روی جهان می‌بندم.