خفه‌خون

خفه باس کرد هر صدایی رو …

چون قراره تو ساحل آرامش لم بدیم

و نمی‌خوایم کسی این آرامش مبتذل و سطحی و مصنوعی و چندش‌ناک رو خراب کنه

نمی‌خوایم از دست بدیم داشته‌ها رو

پس خفه می‌کنیم صداها رو

زندگی بی‌خطر و داخل چارچوب و استاندارد رو دوس داریم چون !

[بالا می‌آورد … ]