فکر کن توی قطب شمال، همین‌طور که داری راه می‌ری و ساندویچ پنگوئن‌تو گاز می‌زنی ، چشمت به یه دختر برنزه‌ با دکولته‌ی قرمز بیفته که روی یخ‌ها دراز کشیده و یه لندهور با کلاه پوست داره ازش چیلیک چیلیک عکس می‌گیره؛ شما باشی جا نمی‌خوری؟

اوضاع همین‌قد عجیب-غریب و در عین حال خیره‌کننده‌س.

منم که می‌دونی، خیره شم همه چی فراموشم می‌شه.

این ساندویچ پنگوئن ماسیده هم شاهدش!