خوک‌های چندشناک ولی قاعده‌مند

برخی هم انگار موظفن جهان رو طبق کلیشه‌ها جلو ببرن. تا چیزی به چشمشون بیاد که خارج از کلیشه‌هاشونه سریع دس می‌جنبونن و می‌ذارنش سر جاش.

در عین این که انکار نمی‌کنم همچین موجوداتی برای ادامه‌ی بقای حیات ضروری هستن ، ولی نمی‌تونم هم با هر بار دیدنشون عق نزنم و  بالا نیارم.