طریقت

تلاشی اگه هست باید معطوف شه به پیدا کردن بیهوده‌ترین‌ها و بی‌اثرترین‌ها

چیزهایی که به درد کاری نمی‌خورن، انعکاسشون تو بودنشونه و بس

زباله‌ها …

راه نجات و رهایی تو توسل خالصانه به زباله‌هاست .