عالیجناب

عصر امروز دریافتم که اصلی‌ترین سلاح شما تسلیم و سرنهادگی‌تان است. انفعال شما تمام تلاش‌‌‌ها را می‌خورد و ناکارآمد می‌کند.

شما مثل کرم‌های جسدخوار ، آرام و با طمانینه تمام نشانه‌های زندگی و پویش را نیست و نابود می‌کنید.

امیدوارم زندگی‌تان که همچون مرداب ، مبهم و راز‌آلود و سرشار از تعفن است ، به زودی پایان بگیرد.

با احترام