2 thoughts on “

  1. سلام خواهرانه ی عزیز.. من البته به فطرت باور ندارم. آنچیزهایی که اینطور ابدی و درونی به چشم می آیند بیشتر اکتسابی و تغییر پذیر اند. از این نظر آن شجاعت بقول تو فاخر هم هیچ تضادی با آن ناتوانی ندارد. در هر موجودیتی باید این وجوه متضاد رو همزمان دید تا کلیت اش رو دقیق و درست شناخت.
    دیگر اینکه بگویم که کامنتی در وبلاگ من گذاشته بودی درباره ی فید وبلاگ که ازت ممنونم بابت اش. فید را درست کردم.

    1. سلام میترا. این چند سطر از مقاله‌ی سارتره درباره‌ی بودلر و اصل حرف همون تضادیه که تو بهش اشاره کردی.
      بابت فید منم متقابن ممنونم

دیدگاهها بسته هستند.