ملغمه

یأس تو هیبت یه شبح تیره و خمیده میون ساعت‌های معینی از روزها و شب‌هام داره تخمک‌ریزی می‌کنه. از طرفی حباب‌های ناپایدار شادی‌های سطحی اطراف کله‌م در حال جنب و جوشن