• صدای ترق تروق استخون‌هامو می‌شنوم که درتلاشی نو برای خم شدن بیشترن، تا برسن به اون موقعیت آرمانی : خم شده بر روی خویشتن خویش.