5 thoughts on “

   1. مترادف نیستن اما آدمای بیگانه جفتش رو یکی می بینن
    تبلی یعنی حال کار نداشتن
    اما من کار کردن رو دوست دارم، اما کار نکردن رو بیشتر دوست دارم

    اصلا شاید تنبلی هم همین باشه و یک معنا داشته باشن. اما چون بیگانه ها درون تنبلی رو نفهمیدن چیه، اون رو به «حال کار نداشتن» تفسیر کردن
    بیخبر بودند از حال درون

     1. کسایی که هر چیزی رو نمی فهمنن بهش یه برچسب زشت می زنن و محکوم می کنن
      تنبل، دیوانه، کافر، روانی، افسرده… همونایی که وقتی کسی در تشیع مادرش گریه نکنه، اون رو مجرم میدونن و اعدامش می کنن

دیدگاهها بسته هستند.