۱۰

هرکسی صبح‌ها یک جوری پرت می‌شود وسط زندگی روزمره‌‌اش. سیستریک امروز از میان ساندویچ عسل و خامه‌ای که آقای ۶۷ برایش درست کرده بود وارد زندگی شد و الان که کمرش را روی صندلی گذاشته و پاهایش را از هم باز کرده یعنی که خیلی خسته است و چشم‌اش به ساعت است که زودتر بگذرد و او کیف‌اش را بندازد روی کول‌اش و برود به سمت خانه‌ی بنفش‌ و سبزش.