۱۱

به نظر سیستریک روشن‌فکرانه‌ترین کار در دنیا بافتن شال‌گردن است، آن هم در عصرهای طولانی تابستان.

البته که او به کافه‌روها و کتاب‌خوان‌ها و موزیک گوش‌کن‌ها احترام قائل است :)